Politica de confidetialitate

Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale sanatatecuplante.ro.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet sanatatecuplante.ro. („Site-ul”)

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Daca sunteti client al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare, date referitoare la modul in care utilizati Site-ul, precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.

Scopurile si temeiurile de prelucrarii

Daca sunteti client al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 1. Pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra şi domnul Avramut Campeanu Aurel, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, etc.
 2. Pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea domnului Avramut Campeanu Aurel de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Daca sunteti vizitator al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 1. Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul si a imbunataţii experienta dumneavoastra oferita pe Site. Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al sanatatecuplante.ro de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

in cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligaţiilor legale care revin in sarcina domnului Avramut Campeanu Aurel. (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exerciţiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

Daca va retrageti consimtamântul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, vom inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de sanatatecuplante.ro pe baza consimtamântului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, sanatatecuplante.ro poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina sanatatecuplante.ro in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre domnul Avramut Campeanu Aurel pot fi transferate in afara României, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

Drepturile de care beneficiati

in conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre sanatatecuplante.ro/domnul Avramut Campeanu Aurel, conform celor descrise in prezentul document;
 2. Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea sanatatecuplante.ro/domnul Avramut Campeanu Aurel cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 3. Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intârzieri justificate, de catre sanatatecuplante.ro/domnul Avramut Campeanu Aurel a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea / completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor, fara intârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 1. acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. in cazul in care este retras consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 4. in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 6. datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, sanatatecuplante.ro/domnul Avramut Campeanu Aurel sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 Dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:

 1. persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 2. prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 4. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre sanatatecuplante.ro/domnul Avramut Campeanu Aurel catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 5. dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform: in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al sanatatecuplante.ro/domnul Avramut Campeanu Aurel sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care sanatatecuplante.ro/domnul Avramut Campeanu Aurel poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind fisierele cookies

Cookie-urile de publicitate Google

Google folosește cookie-uri pentru a difuza anunțuri pe site-urile partenerilor, cum ar fi site-urile care afișează anunțuri Google sau participă la rețelele publicitare autorizate de Google. Dacă un utilizator accesează site-ul unui partener Google, este posibil ca în browserul său să fi plasat un cookie.

Furnizorii terță parte, inclusiv Google, utilizează module cookie pentru a difuza anunțuri pe baza vizitelor anterioare ale unui utilizator pe site-ul dvs. sau pe alte site-uri;

Utilizarea modulelor cookie de publicitate de către Google permite companiei Google și partenerilor săi să difuzeze anunțuri pentru utilizatori pe baza accesării site-urilor dvs. și/sau a altor site-uri de pe internet;

Utilizatorii pot renunța la publicitatea personalizată dacă vizitează Setări pentru anunțuri. (De asemenea, le puteți permite utilizatorilor să renunțe la utilizarea modulelor cookie ale unui furnizor terță parte pentru publicitatea personalizată, prin accesarea paginii www.aboutads.info.)

Actualizat: august 2021